Workshop „Použití hlíny ve venkovském stavitelství“

Dne 15. 6. 2022 pořádal Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Ústavem architektury/Ateliérem obnovy památek Fakulty stavební VUT v Brně workshop s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Součástí byla odborná exkurze v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy a přednáška na téma Historie tradiční hliněné architektury. V praktické části si účastníci vyzkoušeli přípravu homogenizované hliněné

Více

Dokumentace čebínských grálek

Obchůzka královniček (místním nářečím „grálek“) v Čebíně se konala poprvé za dobu, kam paměť či dosavadní stav poznání sahá, je ovšem doložena v okolních čtyřech lokalitách (Sentice, Drásov, Malhostovice, Kuřim). Dívky prochází obcí po trase vymezené třemi kříži stojícími při okrajích obce a šesti zastávkami u domů rodin účastnic. Napřed

Více

Tisková konference před MFF Strážnice 2022

Ve středu 1. června proběhla tisková konference k 77. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 a 40. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Program: Úvodní slovo k festivalu a programu Základní údaje, data a počty Zahraniční soubory Podmínky akreditace Nejčastější dotazy ze sociálních sítí Dotazy novinářů – chat ZÁZNAM z tiskové

Více

Dostavba objektů G15 a G16 v areálu „Dolňácko“

16. května 2022 byly v MVJVM (skanzenu Strážnice) realizační firmě předány k dokončení dvě rozestavěné zemědělské usedlosti. Jedná se o objekty G15 a G16 v areálu „Dolňácko“. Zatím hrubé stavby budou připojeny na sítě, vyrobeny nebo opraveny budou okna a dveře a samozřejmě omítky a fasáda. Pokud vše půjde podle

Více

Skanzenem z pohádky do pohádky

Zveme Vás na oblíbenou akci do skanzenu Strážnice. Přijďte se v neděli 22. 5. projít skanzenem „Z pohádky do pohádky“. Program pro veřejnost od 9:00 do 17:00 hod., poslední vstup v 16:00 hod. Stanoviště plná her a soutěží na motivy pohádek Zpracování dřeva Tradiční řemesla Jarmark Výstava hospodářských zvířat Příprava

Více

Muzejní noc v rytmu swingu

V pátek 13. května 2022 v rámci Muzejní noci proběhly v zámeckých prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici tradiční noční prohlídky. Letošní akce s názvem „Zámek Strážnice v rytmu swingu“ zavedla návštěvníky do období 30. a 40. let 20. století, kdy bylo strážnické panství ve vlastnictví šlechtického rodu Magnisů.

Více

Slavnostní ukončení 8. běhu Školy folklorních tradic

V sobotu 23. dubna 2022 slavnostně skončil již 8. běh Školy folklorních tradic, který se z důvodu epidemických omezení protáhl o jeden rok. Pražské studium úspěšně ukončilo 24 studentů, kteří obhájili své závěrečné práce a složili zkoušky ze všech vyučovaných předmětů. 9. cyklus bude zahájen v září letošního roku v Brně. 2022–2024 Podrobnosti a

Více

Výstava obrazů Cyril Mandel

V neděli 1. 5. 2022 ve 13:30 hod. byla slavnostně zahájena výstava obrazů Cyril Mandel (1873–1907) Tichá řeč malířovy palety, která byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně. Za přítomnosti řady hostů uvedl vernisáž výstavy ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D., a historik umění doc. PhDr. Josef

Více

VSTUPENKY na „Strážnický zámek v rytmu SWINGU“

13. 5. 2022 od 18 hod. – Noční prohlídky s programem na strážnickém zámku. Předprodej vstupenek pouze na ColosseumTicket.cz https://colosseumticket.cz/cs/akce/121371426-straznicky-zamek-v-rytmu-swingu-vstupenky Vstupenku si nemusíte tisknout, stačí ji mít uloženou ve svém mobilním telefonu. Převratné změny 30. a 40. let 20. století se dotkly i zámku ve Strážnici a jeho obyvatel, rodiny Magnisovy.

Více

Nabídka pracovního místa kurátor/ka sbírkových a mobiliárních fondů

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Muzeum v přírodě Zubrnice přijme do pracovního poměru osobu na pozici kurátor/ka sbírkových a mobiliárních fondů (v katalogu prací 2.04.05) Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru etnologie, muzeologie, historie nebo příbuzném uživatelskou znalost německého nebo anglického jazyka důslednost, systematičnost aktivní přístup k řešení problémů, pozitivní smýšlení, ochotu dále se odborně

Více