100 lip

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku československé státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány

Více

Český Zpěváček poprvé v Chrudimi

Jak společně prozpívat celou sobotu, aneb finále soutěže Český Zpěváček poprvé v Chrudimi. V sobotu 12.5.2018 rozezněly chrudimský Velký sál Muzea dětské hlasy zpěvem lidových písní. Mladí interpreti z celé republiky přijeli soutěžit o titul Český Zpěváček 2018. Každoroční vysoká účast dětských zpěváků lidové písně v soutěži na celostátní úrovni motivuje učitele, vedoucí

Více

Závěrečné zkoušky ŠFT

Závěrečnými zkouškami, které se uskutečnily ve dnech 13. – 14. dubna v Orlovně v Brně-Bohunicích, byl ukončen 7. běh kurzu Škola folklorních tradic. Před odbornou komisí, složenou z lektorů školy a zástupců pořádajících institucí, obhájilo své závěrečné práce celkem 34 frekventantů, z nichž u zkoušky prospělo 31 frekventantů. Všem absolventům

Více

Nominace projektu Nositel tradice lidových řemesel

NÚLK ve spolupráci s MK ČR vypracoval nominaci na zapsání projektu Nositel tradice lidových řemesel do Seznamu osvědčených postupů UNESCO. Seznam osvědčených praktik je jedním ze tří seznamů UNESCO. Zatímco první dva evidují statky nemateriálního kulturního dědictví, Seznam osvědčených postupů je registrem  programů, projektů a činností, které se v oboru péče o

Více

Natáčení filmu Moravské Elegie

V měsíci březnu v areálu MVJVM proběhlo natáčení první části série Moravské Elegie. Jedná se o historický příběh z období napoleonských válek.  Hlavní hrdina Jan Nepomuk Prokeš pochází z obce Dubňany na panství Moravský Krumlov.  Jako talentovaný chlapec je poslán studovat gymnázium ve Znojmě.  Díky své vzdorovité povaze však je po několika letech

Více

Tkaní vzorovaných tkanin – činovati na Horňácku

Na konci roku 2017 byl do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje zapsán statek Tkaní vzorovaných tkanin – činovati na Horňácku. Nominaci podal Národní ústav lidové kultury. Zpracování nominace předcházel podrobný archivní i terénní výzkum, jehož výstupem byla publikace P. Hrbáčové: Tradiční tkalcovství na Horňácku.  Na počátku roku

Více

Hledáme folklorní soubor do Slovinska

A máme tady další nabídku výjezdu folklorního souboru z ČR na zahraniční festival. Tentokrát zveme do Slovinska v termínu 25. 6. – 1. 7. 2018 Pro více informací: marketa.lukesova@nulk.cz, tel: 777 654 947

Více
jidas_003

Dokumentace velikonočních obchůzek s Jidáši na Bučovicku

Na Velký pátek 30. března 2018 proběhla dokumentace velikonočních obchůzek s Jidáši na Bučovicku. Tyto obchůzky, kterých se účastní postava Jidáše, ať ve formě figuríny nebo převlečeného chlapce, jsou součástí velikonočního hrkání, kdy chlapci chodí po vesnici lidem naznačovat čas k jídlu, modlitbě či návštěvě kostela, když nezvoní v tyto velké svátky zvony.

Více

Předvelikonoční akce ve skanzenu

Ve dnech 24. a 25. března se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uskutečnil pořad Fašanky, fašanky, Velká noc ide, který byl věnovaný jarním, masopustním a velikonočním zvykům. Sobotní program obohatily soubory Pentla z Boršic a Danájek ze Strážnice, nedělní soubory Radošov z Veselí nad Moravou a Krahulíček z Hrubé Vrbky. Návštěvníci se

Více

Hledáme folklorní soubor do Maďarska

Hledáme folklorní soubor na festival do Maďarska! 🙂 NÚLK nabízí možnost účasti folklorního souboru z ČR na festivalu “Duna Carnival“ v Budapešti v termínu 9. – 17. června 2018. Organizátor hradí ubytování a plnou penzi po celou dobu konání festivalu! Prosíme, ozvěte se do 10. dubna 2018. Pro více informací:

Více