Dramaturgicko-produkční rada MFF

Ve středu 2. 12. od 10.00 hod. bude probíhat on-line jednání členů Dramaturgicko-produkční rady MFF. Hlavním bodem programu videokonference bude zhodnocení iFolklorní Strážnice 2020 a příprava variant programové koncepce festivalu 2021.

Více

Naši výrobci jsou ve vašich rukách

Vážení přátelé, předvánoční čas je obdobím, kdy se jaksi patří vzpomenout si na své bližní, potkáváme se s rodinou, přáteli… Letos bude vše jinak. Ne dost na tom, že nepotkáme řadu svých vzdálenějších přátel. S největší pravděpodobností nepotkáme ani ZNÁMÉ VÝROBCE A ŘEMESLNÍKY, kteří prodávají na předvánočních jarmarcích. Dalo by

Více

Kolo udržitelnosti

Dovolujeme si Vám představit pomůcku z oblasti nemateriálního kulturního dědictví, která byla vyvinuta v rámci projektu Partnerství Severní dimenze v oblasti kultury Finskou agenturou pro dědictví a jejími partnery pro účelnější naplňování Úmluvy 2003 o zachování nehmotného kulturního dědictví. Smyslem projektu byla kreativní reakce na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím umění a kultury jako aktivátorů

Více

Doc. Ladislav Vašek (1928–2020)

Dne 18. listopadu 2020 zemřel v Praze ve věku 92 let dlouholetý spolupracovník Národního ústavu lidové kultury pan Ladislav Vašek. Docent Vašek byl členem Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a poroty seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Celý svůj život zasvětil lidovému tanci nejen jako tanečník, ale také

Více

KRAMERIUS

Stali jsme se součástí Národní knihovny Kramerius. Online vyhledávání v knihách a sbornících včetně náhledů všech jednotlivých stran. Neváhejte a vstupte. https://kramerius.nulk.cz/

Více

Volné místo – noční vrátný

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice přijme do pracovního poměru nočního vrátného na částečný úvazek. Místo je vhodné pro invalidní důchodce. Podrobnější informace získáte na tel. č. 518 306 600 nebo na adrese NÚLK. Životopis můžete zaslat na e-mailovou adresu info@nulk.cz.

Více

Zámek i skanzen Strážnice UZAVŘEN

Vážení návštěvníci, s lítostí vám oznamujeme, že s ohledem na přísná epidemiologická opatření bude zámek i skanzen Strážnice od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání uzavřen. V případě uvolnění opatření a znovuotevření pro některou akci vás budeme informovat na webu i FB. Děkujeme za pochopení.

Více

Děti a píseň zrušeno

Velmi nás mrzí, že musíme dnes přijít s prohlášením o zrušení oblastní přehlídky pro rok 2020, plánované na 18. října 2020 ve Veselí nad Moravou. Když jsme byli letos na jaře nuceni oblastní postupovou přehlídku přesunout na podzimní termín, nikdo z nás nepočítal s ještě vážnější situací, kvůli níž opět nebude

Více

Komentovaná prohlídka zámeckého parku ve Strážnici

Vážení milovníci přírody, zveme Vás 20. 10. 2020 od 16 hod. na komentovanou prohlídku zámeckého parku ve Strážnici. Doc. Krejčiřík vysvětlí provedená pěstební opatření a plánované kácení dřevin v zámeckém parku za účelem zlepšení jeho stavu. RNDr. Pospěch představí vzácné druhy živočichů žijících v parku, vysvětlí zájemcům uložení dřevní hmoty do

Více

MUZIČKY 2020 – HRAJEME HORŇÁCKO

Na dny 23. – 25. října připravoval Národní ústav lidové kultury Tvůrčí dílnu interpretace lidové hudby „Muzičky 2020“. Vzhledem ke stále měnící se situaci s Covid 19 bylo rozhodnuto z hygienických důvodů tuto akci PŘESUNOUT na jaro 2021. O novém termínu vás budeme včas informovat, na webu i sociálních sítích. Vzniklá situace nás

Více