Radujme se, veselme se

Srdečně Vás zveme na akci „Radujme se, veselme se…“, která se uskuteční v sobotu a neděli 2.–3. 12. 2023 od 9 do 16 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s obdobím od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na

Continue reading

Muzičky 2023 – Hrajeme Uherskohradišťsko

Ve dnech 24.–26. 11. 2023 byl pod záštitou Ministerstva kultury České republiky realizován již 17. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2023“ s podtitulem „Hrajeme Uherskohradišťsko“. Tvůrčí dílny se zúčastnilo 107 mladých muzikantů ve věku od 12 do 19 let, kterým se aktivně věnovalo 8 lektorů – muzikantů s dlouholetou praxí interpretace

Continue reading

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku

V úterý 21. 11. 2023 se v prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnilo pravidelné jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Sbor je poradním orgánem ředitele NÚLK a jeho úkolem je spolupráce na plnění záchovných opatření ke slováckému verbuňku jako prvku zapsanému do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. V rámci schůzky byla

Continue reading

Slavnostní zasedání k 20. výročí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví

15. listopadu 2023 proběhlo v budově Ministerstva kultury Slavnostní zasedání k 20. výročí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Na organizaci se ve spolupráci s Ministerstvem podílel také Národní ústav lidové kultury. Setkání za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších čestných hostů přineslo ohlédnutí za uskutečněnými projekty, rozvojem spolupráce veřejné

Continue reading

Výběrové řízení – investiční/projektový referent

NÚLK vyhlašuje výběrové řízení na funkci investiční/projektový referent. Pracovní náplní je zajišťování přípravy investičních akcí, zpracování investičních záměrů podle zadání, projektových příprav apod. Zajišťování realizace investičních akcí včetně koordinace průběhu a přebírání prací. Příprava podkladů pro smlouvy a zadávací dokumentaci veřejných zakázek. Kvalifikační předpoklady: požadované vzdělání: středoškolské v oboru stavebnictví nebo

Continue reading

Kulatý stůl k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví v ČR

Ve středu 1. listopadu se v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity sešli zástupci Ministerstva kultury České republiky, Národního ústavu lidové kultury, Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Národního muzea v přírodě, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Národního zemědělského muzea, regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční

Continue reading

Nový mlýn a valcha ve skanzenu

Na konci října proběhlo předání staveb ve skanzenu Strážnice. Nový Podhájský mlýn s valchou spolu s hospodářským zázemím v podobě stodoly a chlévů se stanou nejnovějšími objekty v Areálu vodních technických staveb. Areál představuje ukázku vodních staveb, se kterými jsme se v minulosti na jihovýchodní Moravě mohli setkat, doposud jej

Continue reading

Dílničky a komentované prohlídky

K probíhajícím výstavám fotografií Fráni Humla Černobílé putování po Slovácku a k výstavě historických loutek ze sbírek Milana Knížáka se v srpnu a září uskutečnily speciální doprovodné programy zaměřené především na dětské návštěvníky. Pro veřejnost byl připraven edukační program s tvořivými dílnami doplněný o komentované prohlídky, pro žáky 3. tříd

Continue reading

Školení UNESCO v albánské Tiraně

Organizace UNESCO v tomto týdnu pořádá v albánské Tiraně „training of trainers“ – školení nových facilitátorů z Evropy a Severní Ameriky v oblasti nemateriálního kulturního dědictví. Stanou se součástí globální sítě a budou připraveni pomáhat nejen ve vlastní zemi, ale i v dalších státech, s vytvářením národních politik, inventarizací nemateriálního

Continue reading

Jednání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

Dne 23. 10. 2023 proběhlo v Národním ústavu lidové kultury 11. jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Program byl obdobný, jako v předchozích letech: Jednání poradního Sboru mělo dále za cíl sumarizovat úspěchy a neúspěchy v oblasti ochrany a uchování jízdy králů a směřovat k periodické

Continue reading