Zúčastněný výzkum jízdy králů

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněný výzkum jízdy králů na jihovýchodě ČR. První letošní jízda králů na Slovácku se uskutečnila 28. května 2023 ve Vlčnově. Získané materiály slouží jako podklad

Více

Muzejní noc na zámku Strážnice

Tradiční akce Zámek Strážnice ve světle svíček (Muzejní noc na zámku Strážnice) proběhla v pátek 12. května 2023. Pro návštěvníky byly připraveny hrané noční prohlídky reflektující významné události, jež se na strážnickém panství odehrály. Během prohlídky byly zajímavými scénami představeny všechny tři významné šlechtické rody vlastnící Strážnici – Kravařové, Žerotínové a

Více
Plakát k výstavě Fráňa Huml

Vernisáž výstavy Foto Fráňa Huml – Frenštát p. Radhoštěm – Černobílé putování po Slovácku

V neděli 30. dubna 2023 byla ve 14:00 slavnostně zahájena výstava fotografií Fráni Humla, která je autorskou výstavou odborných pracovníků NÚLK. Za přítomnosti řady hostů uvedl vernisáž výstavy ředitel NÚLK PhDr. Martin Šimša, Ph.D. a také její autorky PhDr. Mgr. Magdalena Maňáková, Ph.D. a Mgr. Lenka Havlíková. Hudební doprovod tvořila

Více

Děti a píseň Horňácka

Na přehlídku Děti a Píseň Slovácka postupují Michaela Kadubcová, Nina Sekerková a Jakub Maňák

Více

Soutěž na novou vizuální identitu skanzenu Strážnice

Národní ústav lidové kultury vyhlašuje otevřenou soutěž, jejímž cílem je vytvoření nového loga skanzenu Strážnice. Nová vizuální identita skanzenu Strážnice nahradí doposud používanou verzi loga skanzenu a klade si za cíl posílit komunikaci s občany, turisty a návštěvníky Strážnice a okolí. Nové logo by mělo v sobě kombinovat originalitu, jednoduchost, výstižnost, srozumitelnost,

Více
Plakát k výstavě Fráňa Huml

Vernisáž výstavy Foto – Fráňa Huml

František Huml, fotograf z Frenštátu pod Radhoštěm, cestoval během druhé světové války po jihovýchodní Moravě a pořizoval snímky z nejrůznějších společenských, kulturních či církevních událostí.

Více
ŠFT zkoušky 2023

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhá od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru hudební nauky a sbírek a sběratelů. V sobotu zasedala pětičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R.

Více

Vodění Jidáše na Bučovicku

V pátek 7. dubna 2023  byl dokumentován lidový obyčej Vodění Jidáše na Bučovicku, který je od roku 2016 zapsán na Seznam nemateriálních statků Tradiční lidové kultury České republiky a v letošním roce bude na Ministerstvo kultury ČR předkládána redokumentační zpráva o existenci a dalším vývoji tohoto statku. Zdokumentovány byly velikonoční obchůzky v

Více

Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2023

Soutěž proběhla v neděli 26. března 2023 v Kulturním domě Strážničan Postupující do Děti a píseň Slovácko 2023: I. kategorie (do 10 let)1. místo Miriam Smaženková, Dybych já věděla čí sú to koníčky, 7 let, Radějov2. místo Beáta Čellárová, Kdyby černé očenka, 6 let, Radějov3. Mikuláš Pálenský, Ten strážnický zámek,

Více

Zpěváček Hanáckého Slovácka 2023

Soutěž proběhla v neděli 26. března 2023 v Kulturním domě ve Ždánicích. Zpěváčky doprovázela CM Hradisko ze Ždánic s primášem Robinem Červinkem. Zpívalo 34 dětí , 5 se pro nemoc omluvilo.Nejlepším zpěváčkem se stala Zdeňka Gricová, ostatní postupující bez udání pořadíPorotaMartin Foretník – KrumvířJaroslav Kovařík ml. – KobylíMirka Večeřová –

Více