Jednání Dramaturgické rady MFF Strážnice

Ve středu 18. 1. 2023 se od 8:30 hod. v prostorách NÚLK uskutečnilo jednání Dramaturgické rady MFF Strážnice. Na programu jednání byly dílčí úpravy programové struktury MFF Strážnice 2023 a návrhy ke koncepci festivalového ročníku 2024.

Více

Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku

Ministr kultury Martin Baxa podepsal zápis masopustních mečových tanců na Uherskobrodsku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nominaci připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Jde o mečové tance, které každoročně tanečníci předvádí během fašankových obchůzek ve třech obcích na moravsko-slovenském pomezí: ve Strání, Komni a Bystřici pod Lopeníkem.

Více

Program Nositelé tradice lid. řemesel zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování živých tradic

Druhým úspěchem České republiky na letošním zasedání je zápis programu Nositelé tradice lidových řemesel jakožto strategii pro zachování lidových řemesel do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Registr stejně jako Reprezentativní seznam, na kterém již má Česká republika osm položek, je spravován Úmluvou o zachování

Více

Splavování dřeva/vorařství zapsané na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

Na 17. zasedání mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, které se koná od 28. listopadu do 3. prosince 2022, bylo dne 1. 12. 2022 rozhodnuto o zápisu Vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci společně předložila Česká republika, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Polsko, které

Více

Radujme se, veselme se

Srdečně Vás zveme na akci „Radujme se, veselme se“, která se uskuteční v sobotu a neděli 26.–27. 11. 2022 od 9 do 16 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s obdobím od adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na

Více

Workshop pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů

V sobotu 3. prosince 2022 se uskuteční na zámku ve Strážnici další ročník praktického semináře pro vedoucí dospělých tanečních kolektivů. V průběhu celého dne se pod vedením zkušených lektorů budou účastníci věnovat práci s výrazovými prostředky ve výuce lidového tance, ale získají také metodickou pomoc při používání písňových sbírek a muzejních expozic.

Více

Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás

Více

Skanzen a zámek – VSTUP ZDARMA

Využijte krásný sváteční den 28. října, Den vzniku samostatného československého státu, k návštěvě strážnického skanzenu a zámku. V tento den je vstup 9-17 hod. pro všechny ZDARMA. Navíc je tento víkend poslední, kdy můžete skanzen a zámek Strážnice na závěr sezóny navštívit. Otevírací doba a ceník: Skanzen: https://www.skanzenstraznice.cz/oteviraci-doba-a-cenik/ Zámek: https://www.nulk.cz/pro-navstevniky/zamek/vstupne/

Více

Siločáry duše dítěte

NÚLK Strážnice ve spolupráci s Vlastimilem Ondrou připravují kolokvium pro pedagogy a vedoucí dětských a mládežnických folklorní souborů Siločáry duše dítěte. Seminář se koná v sobotu 12. 11. 2022 na zámku ve Strážnici a lektory budou Jan Káčer, Zdeněk Stašek a Vlastimil Ondra. Věnován bude rozvíjení pohledů na vedení dětského

Více

Seminář Od tradic do lavic

V sobotu 8. října 2022 se na zámku ve Strážnici uskutečnil seminář pro učitele nazvaný Od tradic do lavic. Věnován byl teoretickým i praktickým ukázkám práce s prvky tradiční lidovou kulturou (píseň a pověst, společenské vztahy, člověk a jeho svět, lidové řemeslo – modrotisk) ve výuce základních i mateřských škol.  

Více