Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic proběhlo v pátek 23. září v bohunické Orlovně v Brně. Bezmála šedesát přijatých frekventantů dorazilo na zahajovací ceremoniál v krojích. Slavnostního večera se zúčastnila řada lektorů a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Na oficiální program navázaly dvě hodiny seznamovacích aktivit pod vedením lektora Tomáše

Více

Od tradic do lavic (Připravujeme)

Připravujeme pro vás seminář pro učitele Od tradic do lavic, který bude zaměřen na práci s lidovým tancem, zpěvem, obyčeji, ornamenty, prvky lidové řemesla, ale i krojem v běžných hodinách vyučování v mateřských a základních školách. 

Více

Nositelé tradice lidových řemesel 2022

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2022 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům.

Více

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 9. 9. 2022 byla v křížové chodbě františkánského kláštera v Chebu zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s městem Cheb. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel téměř devadesát osobností z nejrůznějších oborů

Více

Dokumentace Morového průvodu v Brtnici

V Brtnici, v nevelkém městě nedaleko Jihlavy, řádila v roce 1715 morová epidemie. Na památku zemřelých i jako poděkování za uzdravení se zde od 18. století koná kolem svátku svatého Rocha církevní děkovné procesí. Od roku 1926 je jeho součástí také Morový průvod. V kostýmech se jej účastní zbrojnoši, ponocní,

Více

26. celosvětová konference ICOM v Praze

V termínu 20.–28. 8. proběhla 26. celosvětová konference ICOM v Praze, které se zúčastnili také někteří odborní pracovníci Národního ústavu lidové kultury. Připravená nabídka exkurzí, která na tuto událost světového významu navazovala, poskytovala účastníkům možnost navštívit nejrůznější pamětihodnosti v celé České republice. Jedna z nich směřovala také na Slovácko, a

Více

Podzim na dědině

Srdečně Vás zveme na akci „Podzim na dědině“, který se uskuteční v sobotu a neděli 17.–18. 9. 2022 od 9 do 17 hodin ve skanzenu Strážnice. V programu se návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a životem na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. Nebudou chybět tradiční podzimní práce, orba

Více

Pouť ve skanzenu Strážnice

V sobotu 13. srpna 2022 si budou moci návštěvníci skanzenu Strážnice – Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru: vidět mořskou pannu v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, stánky s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří. Program pro veřejnost od 9:00

Více

Dožínky ve skanzenu Strážnice

Srdečně Vás zveme na „Dožínky ve skanzenu Strážnice“, které se uskuteční v neděli 31. 7. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin ve skanzenu Strážnice (poslední vstup v 16:00 hod.). Již tradiční akce je oslavou sklizně s dožínkovým průvodem. Ukázky žňových prací, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Skanzenem několikrát projde

Více

Žně ve skanzenu Strážnice

V úterý 19. 7. 2022 v časných ranních hodinách začaly žně i v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy – skanzenu Strážnice. Zaměstnanci Národního ústavu lidové kultury ručně sklízeli pšenici. Sklizené obilí poslouží jako surovina při ukázkách prací v programech ve strážnickém skanzenu. Nejbližší akcí jsou v neděli 31. 7. 2022 „Dožínky

Více