Menu

Děti a píseň Slovácka

V sobotu 27. 4. 2024 se ve spolupráci Národního ústavu lidové kultury a Veselského kulturního centra konala ve Veselí nad Moravou regionální postupová soutěžní přehlídka dětských zpěváků lidových písní s názvem "Děti a píseň Slovácka", která je vrcholnou přehlídkou zpěváčků lidových písní na Slovácku.

Slováckého pěveckého finále ve Veselí nad Moravou se zúčastnilo 38 dětí. A nebyli to jen tak nějací náhodní zpěváčci. Sešli se zde ti nejlepší z nejlepších. Prozpívali se síty předkol a následně finálovými přehlídkami ve svých regionech. Těchto postupových přehlídek se v březnu a dubnu 2024 pořádalo hned jedenáct! Hostila je tato města a vesnice: Uherské Hradiště, Velká nad Veličkou, Strážnice, Veselí nad Moravou, Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Starý Poddvorov, Stará Břeclav, Ždánice, Mikulov a Znojmo.

Ve velkém veselském finále zpěváčky hodnotila porota ve složení: Petr Galečka (Horňácko), Magdalena Múčková (Strážnicko), Ivana Zámečníková (Uherskohradišťko, Uherskobrodsko a Kopanice), Miroslava Zalubilová (Veselsko), Kateřina Martykánová a Jiří Petrů (Kyjovsko), Kamila Tomšejová (Podluží), Jana Osičková Otáhalová (Mikulovsko), Jaroslav Kovářík (Hanácké Slovácko) a Vlastimil Ondra (předseda poroty)

Porotci ohodnotili každého zpěváka body Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se škrtlo a ze zbylých se vypočítal průměr. Děti zpívaly fantasticky a tak není divu, že porota udělila 24x první místo (z toho 13 dětí s nejvyšším bodovým průměrem postoupilo do moravskoslezského kola), 13x druhé místo a jedno místo třetí.

Přehlídkou Děti a píseň Slovácka vyvrcholilo úsilí mnoha lidí na celém Slovácku, kterým bych chtěl poděkovat. V první řadě rodičům, pedagogům a vedoucím souborů, kteří děti vedou ke zpěvu. Dále pak pořadatelům jednotlivých regionálních přehlídek, což jsou většinou kulturní domy, kulturní centra nebo dobrovolníci a samozřejmě Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici, který nad celým tím přehlídkovým kolosem bdí. Obrovský dík patří všem cimbálovým muzikám, které dětem hrály a porotcům, většinou velkým osobnostem jednotlivých regionů, kteří si našli čas a šli děti hodnotit. Speciální poděkování letí samozřejmě k Městu Veselí nad Moravou a Veselskému kulturnímu centru - přehlídka roku 2024 opět byla po všech stránkách vynikající.

Všichni výše zmínění lidé letos vyvinuli opět nemalé úsilí, aby napomohli tomu, že se v krajině, která je naším domovem, bude stále dařit lidové písni | lidové písni, která nám život nejen zkrásňuje, ale častěji pomáhá od strastí a bolesti.

Moravskoslezské kolo Děti a píseň proběhne 25. 5. 2024 v Rožnově pod Radhoštěm.

grafika a text: Vlastimil Ondra