Menu

Škola folklorních tradic

V pátek 19. a v sobotu 20. dubna 2024 proběhly závěrečné zkoušky po absolvování druhého ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhal od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru lidové nástroje a lidová hudba. V sobotu zasedala sedmičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R. Danajovič, J. Kysučan, M. Vašulková, D. Pavlíček, M. Novotný) u obhajoby závěrečných prací frekventantů v podobě ukázky vlastní choreografie. Všichni přítomní frekventanti úspěšně složili tuto závěrečnou zkoušku a stali se tak absolventy 9. běhu Školy folklorních tradic v Brně.

Další běh se bude otevírat v září 2025.