Menu

Vodění Jidáše

Na Bílou sobotu 30. března 2024 proběhla redokumentace zapsaného statku Vodění Jidáše. Tento obyčej byl do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky zapsán v roce 2012 a od té doby systematicky sledován. Dokumentace byla letos provedena v obcích kolem Vysokého Mýta – Jaroslav, Sedlec, Vinary, Chroustovice a Vraclav.

Každoročně je vodění Jidáše vyvrcholením velikonočních obchůzek dětí s řehtačkami a klapačkami. Při poslední obchůzce na Bílou sobotu je přítomen také chlapec v kostýmu ze slámy či koudele a zaznívá popěvek o nevěrném Jidáši. Děti navštěvují domy v dané obci a vybírají koledu. Na závěr obchůzky je kostým obřadně spálen, naposled zazní popěvek a účastníci si rozdělí odměnu.