Menu

Redokumentace velikonočních slavností Matiček a Ježíškových Matiček na Hané

Ve dnech 30. a 31. 3. 2024 byl v obci Bohuňovice (okres Olomouc) proveden terénní výzkum včetně fotografické dokumentace současné podoby velikonoční slavnosti Matiček. Slavnost je vázána na církevní večerní obřady Bílé soboty a nedělní mši svatou. Bohuňovicemi procházejí dva samostatné průvody Matiček a mládenců v doprovodu dechové hudby od kapliček v místních částech Moravská Loděnice a Trusovice do kostela. K průvodu se připojují místní obyvatelé.

Výsledky výzkumu slouží jako podklad pro periodickou redokumentační zprávu o stavu statku zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.