Menu

Vyletěla holubička 2024

V neděli 17. března se konal již XXXIII. ročník soutěže dětských zpěváčků v lidové písni Vyletěla holubička 2024. Celkem se zúčastnilo 26 soutěžících v 6 věkových kategoriích + 1 nesoutěžní duet.

Všichni účinkující vystupovali v krojích a reprezentovali oblast Severního Kyjovska a Vracov.

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 3 – 5 let: 1. místo Dorota Valentová
Kategorie – 6 – 7 let: 1. místo Erika Dobešová, 2. místo Tara Urbanová, 3. místo Zina Lysoňková
Kategorie – 8 – 9 let: 1. místo Jonáš Rivola, 2. místo Marie Dziková, 3. místo Silvie Šťastná
Kategorie – 10 – 11 let: 1. místo Berenika Lukešová, 2. místo Eliška Půčková, 3. místo Aneta Vymazalová, 3. místo Alžběta Porubová
Kategorie 12 – 13 let: 1. místo Eliška Kostihová, 2. místo Uma Urbanová, 3. místo Kamil Polášek
Kategorie – 14 – 15 let: 1. místo Rozálie Novotná, 2. místo David Krist, 3. místo Nela Nováčková

Zpěváky hodnotila odborná porota ve složení: Mario Kudela – předseda poroty, Hana Petrů, Eva Soldánová, Jiří Petrů, a Ladislav Pavluš. Hodnotící kritéria soutěže: intonace, rytmus, výraz, výběr písně a celkový dojem.

Postupujícími do postupové soutěže Děti a píseň Slovácka, které se bude konat 27. 4. 2024 ve Veselí nad Moravou, jsou:

Rozálie Novotná, Berenika Lukešová a Eliška Půčková (náhradníci Eliška Kostihová a David Krist).

Postupujícími do nepostupové regionální soutěže Zpěváček Slovácka, která se uskuteční 13. 10. 2024 ve Strání, jsou:

Jonáš Rivola a Alžběta Porubová

Zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Friška, primáš David Vašulka.

Pořadem provázela Andrea Něničková, která se snažila svým přístupem soutěžící děti podpořit, dodat jim odvahu a zmírnit trému, aby se cítily dobře a rády se na soutěž vracely.

Soutěž zpestřilo vystoupení dětského národopisného souboru Kyjovánek pod vedením Jany Jelínkové, Jarmily Bochýnkové, Agáty Šalšové, Adély Růžičkové a Lucie Paulíčkové za doprovodu cimbálové muziky Kyjovánek.

Poděkování patří rodičům, učitelům, vedoucím souborů, kteří děti na soutěž připravili, dále firmě Wiky spol. s.r.o. Kyjov za poskytnuté ceny do soutěže, Domovu Horizont za vyrobení medailí. Děkujeme i všem mediálním partnerům a divákům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru.

Všem, kteří se na soutěži dětských zpěváčků podíleli, patří naše poděkování za to, že společně udržujeme a rozvíjíme tradice lidové písničky od těch nejmenších. Mnohé z těch, kteří soutěží prošli, dnes můžeme vidět jako sólové zpěváky v cimbálových a dechových muzikách.

Za pořadatele soutěže: Andrea Něničková, MKS Kyjov, 18. 3. 2024

Postupující do finále + Pozvánka