Menu

Redokumentace milevských maškar

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování milevských maškar. Průvod o počtu 724 masek prošel Milevskem 10. února 2024, končil usmrcením Bakuse na náměstí Edvarda Beneše. Celodenně bylo také otevřeno Muzeum milevských maškar.

Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro Ministerstvo kultury.