Menu

Setkání se skláři

SPOLEČNĚ UTAVENO! Pod tímto sloganem uspořádalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou spolu s NÚLK dvě setkání se skláři, jejichž řemeslný um, znalosti a dovednosti byly v prosinci loňského roku zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cílem bylo vysvětlit ručním výrobcům skla, co pro ně zápis znamená, jaké z něj plynou výhody i povinnosti a jak s novým statusem nakládat. Získali také užitečné informace o dotačních programech MPO a studijních programech MŠMT.

První setkání hostil 23. 1. Liberecký kraj a proběhlo v rámci akce Křišťálového údolí v Huti Marie v Josefově Dole, druhé se uskutečnilo 6. 2. na Ministerstvu kultury ČR. Národní ústav lidové kultury zastupoval ředitel PhDr. Martin Šimša, Ph.D. a referentka zahraničních vztahů PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.

Všechny prezentace jsou ke stažení na webu Muzea skla a bižuterie. Zde bude také brzy zveřejněn manuál, který veškeré informace týkající se zápisu a možností sklářů spojených se zápisem shrnuje.

Prezentace ke stažení: https://www.msb-jablonec.cz/novinky/pracovni-setkani-pro-sklare-unesco

Foto: Muzeum skla a bižuterie