Menu

Redokumentace obchůzek a masek na Hlinecku

Z důvodů periodické redokumentace statků zapsaných na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR proběhlo fotografování a zúčastněné pozorování vesnické masopustní obchůzky a masek na Hlinecku. „Staročeská maškara“ se uskutečnila 4. února 2023 Hlinsku-Blatně. Získané materiály slouží jako podklad pro další výzkum a jsou součástí zprávy pro orgány Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Ministerstvo kultury a jeho prostřednictvím i pro Národní radu.