Menu

Hudební nástroje v lidové kultuře

Pojďte se s námi projít tělem nástrojů a zaposlouchejte se do zvuků hudby. Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj se stává čím dál tím víc neodolatelný a my zatoužíme slyšet jaké zvuky, zabarvení tato tajuplná věc vydává. Expozice Hudební nástroje v lidové hudbě zdůrazňuje tyto nádherné vlastnosti hudebních nástrojů, které díky lidovým výrobcům nabyly na zvláštní originalitě a jedinečnosti. Na jednom místě uvidíte mnoho pozoruhodných a vzácných exponátů. Postupně budete procházel samostatnými akustickými prostory, ve kterých budou jednotlivé nástroje prezentovány. Vaše smysly získají pocit, že nástroji procházíte, začnete vnímat jejich zjednodušené tvary a charakteristické materiály. Pomocí moderních technologií a audiovizuálními interaktivních prvků se stanete součástí expozice i Vy. Integrovaný regionální program (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21 Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001705 Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Videoprohlídka