Menu

Nositelé tradice lidových řemesel IV. / Bearers of Folk Craft Tradition IV.

Publikace existuje ve dvou jazykových variantách.

Výrobci ocenění ministrem kultury České republiky v letech 2017-2023. / The practitioners awarded by the Minister of Culture of the Czech Republic between 2017 and 2023.

seznam / list

Obsah

Úvod
Nositelé tradice lidových řemesel
Způsoby získání titulu Nositel tradice
Slavnostní předávání titulu Nositel tradice
Ochranná známka Nositel tradice
Výstavy a veřejné prezentace současného řemesla
Markéta Bartáková
pletení ze slámy
Milan Bartoš a Jaroslav Plucha výroba forem na modrotisk
Marie Bilíková tkané výrobky z kukuřičného šustí
Jiří Danzinger ml. výroba modrotisku
Ludmila Farkašová výřezová výšivka
Petr a Zlatuše Hejdovi výroba krojové obuvi a opasků
Pavel Horák lidové broušené sklo
Vladislava Hrubešová výroba valašských krojů
Jiří Hýža výroba krojové obuvi
Romana Jablunková galanterní košíkářství
Alexandra Kaňovská výroba tradiční fajánse
Petr Král pletení z proutí
Jarmila Kraváčková výšivka na výřez
Jaroslav Lakomý pokrývačství tradičními krytinami
Lenka Macečková textilní techniky - síťování
Markéta Maláníková výroba mužských lidových krojů
Milan Michna tradiční kovářství
Petr Mužík výroba perleťových spon
Petr Růžička tradiční tesařství 90
Pavel Sarauer štípaná šumavská holubička
Alexandr Slavík řezbářství reliéfních forem na potraviny
Pavel Šrytr lidová výšivka v Podještědí
Jana Štefková tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka
Filip Trunečka zpracování vápenných omítek
Marie Vachunová vázání šátků, výroba horňáckých krojů
Marie Vlčková batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska
Martin Volf výroba kolovečské hrnčiny
Miroslav Vrtěna bednářství
Zdeňka Zábojová ruční tkalcovství
František Zuska pletení ze slámy
Výrobci ocenění v letech 2001—2023
Summary
Literatura


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info@nulk.cz

ISBN CZ: 978-80-88107-53-8
ISBN ENG: 978-80-88107-54-5
Rok vydání: 2023