Menu

V prosinci 2023 se rozrostl Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR o další dvě položky

Do seznamu byly zapsány „Zavádka na Hanáckém Slovácku“ a „Tradice podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku“.

Zavádka na Hanáckém Slovácku je velmi pomalý obřadní párový tanec ve ¾ taktu, který se tančí na tradičních hodech většinou za střídavého doprovodu mužského sboru a dechové hudby. Zavádku tvoří dvě části: samotný tanec a tzv. skládka, která má význam platby, tedy „předplatného“ pro účast dívek na tanečních zábavách v průběhu celého roku. Zavádka se tančí v desítkách obcí na Hanáckém Slovácku, významnými lokalitami jsou např. Krumvíř nebo Moravský Žižkov. Nominaci zpracovaly a předložily Masarykovo muzeum v Hodoníně, Regionální muzeum Mikulov a Moravské zemské muzeum.

Podomácké broušení drahých kamenů je typické pro Turnov a jeho nejbližší okolí (Rovensko pod Troskami, Lomnice nad Popelkou) a v rámci ČR jde o ojedinělé centrum tohoto speciálního řemeslného odvětví, jehož kořeny sahají až do 16. století. Právě v tomto regionu se brusičský obor mohl rozvinout díky přírodním danostem a historickým okolnostem. Požadavky na individuální ruční zpracování každého kamene jsou vysoké, hromadná strojní výroba ve 20. století se dotkla pouze kamenů pro technické využití. Technologie broušení drahých kamenů je unikátním řemeslným odvětvím, jehož základní postupy a používané nástroje i materiály zůstávají po staletí prakticky beze změny. Výsledky brusičské práce se od minulého století již neuplatňují pouze ve šperkařství, klenotnictví a oborech uměleckého řemesla (glyptika, kamenářská galanterie), ale významným způsobem zasahují také do rozvoje moderních technologií. Nositeli dovedností jsou jednotliví brusiči drahých kamenů (kamenáři), kteří se zpravidla ve vlastních dílnách či jako zaměstnanci firem věnují zpracování drahých kamenů pro různé oblasti využití (šperkové, sbírkové, technické kameny atd). Nejvýznamnějšími lokalitami, kde působí jednotliví brusiči, jsou Turnov, Rovensko pod Troskami, Lomnice nad Popelkou a okolní obce (Bzí, Benešov u Semil, Chutnovka, Mírov pod Kozákovem, Vesec).

Nominaci zpracovalo a předložilo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Do seznamu je v současné době zapsáno celkem 33 položek, více informací najdete zde: https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-a-lidove-kultury-ceske-republiky-299.html

Zdroj: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5548cs-v-prosinci-2023-se-rozrostl-seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-cr-o-dalsi-dve-polozky?fbclid=IwAR36Nk0BQEkGOpvWo8Ew9nPHyqYMIxr6rfN_aPImWXAy-MKRYPEN0Ia7WdA&mibextid=xfxF2i