Menu

Muzičky 2023 – Hrajeme Uherskohradišťsko

Ve dnech 24.–26. 11. 2023 byl pod záštitou Ministerstva kultury České republiky realizován již 17. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2023“ s podtitulem „Hrajeme Uherskohradišťsko“. Tvůrčí dílny se zúčastnilo 107 mladých muzikantů ve věku od 12 do 19 let, kterým se aktivně věnovalo 8 lektorů - muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové hudby Uherskohradišťska.

              Kurz probíhal formou práce lektorů v menších pracovních skupinách tvořících vždy kompletní nástrojové uskupení cimbálové muziky (1. - 3. housle, klarinet, cimbál, kontry a kontrabas) a následné souhry v rámci celého „orchestru“. Důraz byl kladen především na stylovost interpretace lidové hudby vybraného regionu a komunikaci uvnitř hudebního uskupení během souhry. Závěr sobotního večera byl koncipován jako moderovaná „beseda u cimbálu“, kdy se účastníci zapojili do volné hry písní z Uherskohradišťska pod vedením cimbálových muzik Burčáci a Mladí Burčáci z Míkovic.

Součástí workshopu byly rovněž odborné semináře zaměřené na region Uherskohradišťsko - prezentace regionu jako celku, exkurz do historie lidové hudby na Uherskohradišťsku, ukázky typických tanců regionu a komentovaná přehlídka krojů daného regionu.

              Výsledek kurzu bude veřejnosti prezentován během Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 v rámci pořadu Muzičky, který bude realizován v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice (skanzen).