Menu

Jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku

V úterý 21. 11. 2023 se v prostorách Národního ústavu lidové kultury uskutečnilo pravidelné jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Sbor je poradním orgánem ředitele NÚLK a jeho úkolem je spolupráce na plnění záchovných opatření ke slováckému verbuňku jako prvku zapsanému do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. V rámci schůzky byla projednána Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku včetně jejích regionálních kol, dále byla diskutována příprava semináře pro tanečníky a shrnuty výukové i popularizační aktivity členů v jednotlivých subregionech. Členové byli seznámeni s výsledky fotodokumentace a terénních výzkumů NÚLK za rok 2023.