Menu

Lidový oděv na Valašsku

Rožnovsko, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov
(Odborná publikace s přílohou filmového dokumentu na 2 DVD)

Předkládaná publikace je dalším dílem obsáhlé video encyklopedie s názvem Lidová řemeslná a lidová umělecká výroba, kterou Národní ústav lidové kultury vydává již od roku 1997.

Obsah

Úvod
Zdroje poznání
Lidový oděv na Rožnovsku, ve Velkých Karlovicích a v Novém Hrozenkově
Součásti ženského a mužského lidového oděvu
Součásti tradičního oděvu žen
Součásti tradičního oděvu mužů
Oděv dětí
Postup při škrobení a žehlení svátečního ženského kroje z Rožnovska
Postupy výroby drobných doplňků k ženskému kroji
Úprava vlasů vdaných žen a svobodných dívek
Oblékání všednodenního ženského oděvu z Rožnovska
Oblékání všednodenního mužského oděvu z Rožnovska
Oblékání svátečního kroje vdané ženy z Rožnovska
Oblékání obřadního kroje nevěsty z Rožnovska
Oblékání mládeneckého svátečního kroje z Rožnovska
Oblékání svátečního kroje ženatého muže z Rožnovska
Oblékání ženského svátečního kroje z Velkých Karlovic
Oblékání ženského svátečního kroje z Nového Hrozenkova
Oblékání nevěsty z Nového Hrozenkova
Oblékání mužského svátečního kroje z Nového Hrozenkova
Ukládání kroje
Závěr
Resumé
Prameny a literatura
Seznam literatury
Poznámky

Obsah 2 ks DVD

ŠKROBENÍ A ŽEHLENÍ SVÁTEČNÍHO ŽENSKÉHO KROJE
POSTUPY VÝROBY DROBNÝCH DOPLŇKŮ K ŽENSKÉMU KROJI
ÚPRAVA VLASŮ VDANÝCH ŽEN A SVOBODNÝCH DÍVEK
OBLÉKÁNÍ VŠEDNODENNÍHO ŽENSKÉHO ODĚVU Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ VŠEDNODENNÍHO MUŽSKÉHO ODĚVU Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ SVÁTEČNÍHO KROJE VDANÉ ŽENY Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ OBŘADNÍHO KROJE NEVĚSTY Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ MLÁDENECKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ SVÁTEČNÍHO KROJE ŽENATÉHO MUŽE Z ROŽNOVSKA
OBLÉKÁNÍ ŽENSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z VELKÝCH KARLOVIC
OBLÉKÁNÍ ŽENSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z NOVÉHO HROZENKOVA
OBLÉKÁNÍ NEVĚSTY Z NOVÉHO HROZENKOVA
OBLÉKÁNÍ MUŽSKÉHO SVÁTEČNÍHO KROJE Z NOVÉHO HROZENKOVA
UKLÁDÁNÍ KROJE


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely. Více informací na info@nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-51-4
Rok vydání: 2023