Menu

Slavnostní zasedání k 20. výročí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví

15. listopadu 2023 proběhlo v budově Ministerstva kultury Slavnostní zasedání k 20. výročí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Na organizaci se ve spolupráci s Ministerstvem podílel také Národní ústav lidové kultury.

Setkání za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších čestných hostů přineslo ohlédnutí za uskutečněnými projekty, rozvojem spolupráce veřejné správy, výzkumných, vzdělávacích a paměťových institucí, NGO a nositelů nemateriálního kulturního dědictví ČR.

Za Národní ústav lidové kultury se zasedání zúčastnili ředitel Martin Šimša, zástupce ředitele Martin Novotný, vedoucí útvarů Petra Hrbáčová a Jarmila Teturová, referentka zahraničních vztahů Eva Kuminková a koordinátor Jan Blažek.

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla přijata v roce 2003 a v platnost vstoupila v roce 2006 po ratifikaci 30. státem. Do roku 2023 k úmluvě přistoupilo celkem 181 států světa. Je první mezinárodní úmluvou, která se věnuje nehmotnému kulturnímu dědictví a významně posílila péči o tento segment kulturního dědictví nejenom u nás, ale také v členských státech. 

Součástí akce byla i výstava “Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR”.

Další informace najdete v Tiskové zprávě MKČR.