Menu

Nový mlýn a valcha ve skanzenu

Na konci října proběhlo předání staveb ve skanzenu Strážnice. Nový Podhájský mlýn s valchou spolu s hospodářským zázemím v podobě stodoly a chlévů se stanou nejnovějšími objekty v Areálu vodních technických staveb. Areál představuje ukázku vodních staveb, se kterými jsme se v minulosti na jihovýchodní Moravě mohli setkat, doposud jej tvořila horizontální vodní pila a obydlí mlynáře z Čerešníkových mlýnů.  Všechny tyto stavby původně stávaly v povodí říčky Velička, nedaleko Strážnice, v oblasti Horňácka.

Po předání staveb bude následovat vnitřní vybavení a vybudování expozice. Realizace projektu umožní prezentovat sídelní jednotku charakteristickou pro region Horňácka na řece Veličce v autentickém historickém prostředí, a to včetně původního vybavení usedlosti, které budou tvořit sbírkové předměty z podsbírek NÚLK pocházející z dotčené oblasti. Projektem budou zpřístupněny dosud nezpřístupněné sbírkové předměty a bude posílena jejich ochrana a zabezpečení díky jejich umístění do nově vybudované expozice. Realizace projektu dále umožní prezentaci prvků nemateriálního kulturního dědictví díky využití tradičních, dnes už neznámých, stavebních technologií, konkrétně technologie hliněného stavitelství a technologie vodního mlýna na horní vodu a technologie valchování. Využití dnes již zaniklých původních technologických postupů s využitím původních materiálů při realizaci expozičních objektů Podhájského mlýna bude mít značný edukační a vědecký potenciál.

Nové objekty a expozici si budou moci návštěvníci prohlédnout v nadcházející sezóně 2024.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Podpořeno z Integrovaného regionálního programu (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 76

Expozice vodních technických staveb – Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím – „život, bydlení, řemeslo“