Menu

Dílničky a komentované prohlídky

K probíhajícím výstavám fotografií Fráni Humla Černobílé putování po Slovácku a k výstavě historických loutek ze sbírek Milana Knížáka se v srpnu a září uskutečnily speciální doprovodné programy zaměřené především na dětské návštěvníky. Pro veřejnost byl připraven edukační program s tvořivými dílnami doplněný o komentované prohlídky, pro žáky 3. tříd ZŠ Strážnice si kurátorky obou výstav nachystaly dětskou prohlídku s výtvarnou dílničkou.