Menu

Školení UNESCO v albánské Tiraně

Organizace UNESCO v tomto týdnu pořádá v albánské Tiraně „training of trainers“ – školení nových facilitátorů z Evropy a Severní Ameriky v oblasti nemateriálního kulturního dědictví. Stanou se součástí globální sítě a budou připraveni pomáhat nejen ve vlastní zemi, ale i v dalších státech, s vytvářením národních politik, inventarizací nemateriálního kulturního dědictví, tvorbou plánů na jeho ochranu a zachování, s prací s místními komunitami a řadou dalších témat.
Mezi 24 účastníky je i pracovnice Národního ústavu lidové kultury Eva Kuminková a Slovenské akademie věd Ľubica Voľanská. Česká republika i Slovensko tak získají silnou metodickou podporu v oblasti naplňování Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

https://ich.unesco.org/en/capacity-building

https://ich.unesco.org/en/facilitator