Menu

Nositelé tradice lidových řemesel v Kutné Hoře

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel se z Poděbrad přestěhovala do Kutné Hory. V krásných prostorách Dačického domu ji návštěvníci budou moci zhlédnout v termínu od 4. 10. 2023 do 30. 6. 2024. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 19. 10. 2023 za účasti ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, PhDr. Zuzany Malcové.

Titul Nositel tradice lidových řemesel uděluje ministr kultury výrobcům, kteří na vysoké úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. Současně s jejich uchováváním se aktivně podílejí na propagaci a předávání výrobních postupů svým žákům a následovníkům. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel více než devadesát osobností z nejrůznějších oborů lidového řemesla. Na výstavě jsou tedy k vidění práce obuvníků, vyšívaček, keramiků, tkalců, bednářů a dalších.