Menu

Jednání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě

Dne 23. 10. 2023 proběhlo v Národním ústavu lidové kultury 11. jednání poradního Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě. Jednání se zúčastnila většina členů Sboru. Program byl obdobný, jako v předchozích letech:

  1. Uvítání členů a případných hostů
  2. Seznámení s Organizačním a jednacím řádem Sboru
  3. Aktivity NÚLK v rámci dokumentace a prezentace jízdy králů za rok 2023
  4. Informace jednotlivých obcí a odborných pracovišť o realizovaných jízdách a dalších projektech spojených s jízdou králů za rok 2023, plány pro rok 2024
  5. Diskuze
  6. Předání propagačních materiálů a dalších tiskovin pro archiv NÚLK

Jednání poradního Sboru mělo dále za cíl sumarizovat úspěchy a neúspěchy v oblasti ochrany a uchování jízdy králů a směřovat k periodické redokumentační zprávě o stavu statku za léta 2017–2023.