Menu

Seminář pro učitele "Od tradic do lavic"

Třicítka pedagogů z celé České republiky se o víkendu 14.-15. 10. 2023 sešla na pracovním semináři projektu „Tady jsme doma - Regionální folklor do školy" s tématem lidové písně jako významné součásti naší lidové kultury.

Více o celém projektu: www.nulk.cz/vzdelavaci-programy/tady-jsme-doma/