Menu

Ruční výroba skla - UNESCO

Čeští, francouzští, němečtí, španělští, finští a maďarští skláři netrpělivě čekají, zda Mezivládní výbor kladně rozhodne o zápisu RUČNÍ VÝROBY SKLA do prestižního Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Má se tak stát letos v prosinci v africké Botswaně.
Skláři šesti zemí ale nečekají pasivně na společný zápis. Tento týden se sešli ve španělské sklárně La Granja poblíž Madridu a promýšlejí aktivity, které mohou pomoci propagaci sklářského řemesla a udržení rozmanitých sklářských technologií. Českou republiku zastupuje Ministerstvo kultury, Národní ústav lidové kultury a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou skrze odborníky, kteří se podíleli na složitém procesu nadnárodní nominace.
Vedle plánovaní společných projektů do budoucna si zde skláři ze všech zúčastněných zemí vyměňují zkušenosti, diskutují o společných problémech a snaží se navrhnout řešení, která pomohou fungování a rozkvětu oboru v budoucnu…. A samozřejmě foukají a opracovávají sklo! Českou republiku zastupuje Floriánova huť z Častolovic u České Lípy.