Menu

Skončil MFF Strážnice 2023

Skončil 78. ročník který navštívilo více než 31.000 milovníků folkloru, ale již teď se pracuje na přípravě 79. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024. Festival se bude konat ve dnech 27.–30. 6. 2024. MFF ve Strážnici patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě, festival CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění s postavením konzultanta UNESCO). Folklorní festival Dětská Strážnice je od roku 2009 součástí MFF Strážnice, letos je festivalu Dětská Strážnice věnováno 7 pořadů z celkového počtu 38 festivalových pořadů.

Pořadatelem MFF Strážnice je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury, s celostátní působností, specializovaná na péči o soudobé folklorní aktivity.

 • Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Hlavní partner: Město Strážnice
 • Hlavní mediální partner: Česká televize
 • Mediální partneři: Televize Noe
 • Radio Proglas
 • Český rozhlas Brno

Základní čísla a informace o MFF 2023:

 • programovou skladbu tvoří 38 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů), vystoupí v nich 150 účinkujících z České republiky a 230 účinkujících ze zahraničí
 • festivalu se zúčastní celkem:
  • 123 souborů a skupin z České republiky
  • 44 soutěžících ve verbuňku
  • 21 lidových řemeslníků.
 • V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídá:
  • 13 cimbálových
  • 5 dechových hudeb
 • festivalu se zúčastní 5 zahraničních souborů + 2 další skupiny ze Slovenska:
  • Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave, SR
  • mužský sbor Kúcané z Kútů, SR

Zahraniční soubory

 • Internationaal Dansensemble Paloina – Amsterodam, Nizozemí
 • Tiszavirág Néptáncegyesület – Deszk, Maďarsko
 • Folklórny súbor Ekonóm – Bratislava, Slovensko
 • The Brigham Young University (BYU) International Folk Dance Ensemble – Provo, USA
 • The Nalmoe Bukchum Group – Daegu, Jižní Korea

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

V předkole 38. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se představilo celkem 37 tanečníků. Z dopoledního předkola postupuje 11 soutěžících: Vlašic Karel, Adamec Jiří, Zhříval René, Půček Vojtěch, Quinn Cheney, Feldvabel Robin, Kraus Daniel, Matušina Patrik a Vařeka Pavel

K nim se ve večerním finále připojili přímo postupující vítězové regionálních kol: Hadač Štěpán, Pelikán Martin, Vymazal Vít, Salay Marek, Polách Petr, Hrbáček Jan a Vaškových Vojtěch.

Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna.

 Výsledky finále Soutěže o nejlepšího tanečníka Slováckého verbuňku

 1. místo: Marek Salay
 2. místo: Karel Vlašic
 3. místo: Polách Petr
 4. místo: Martin Pelikán
 5. místo: Bořivoj Smaženka

Vítěz Poroty seniorů       Bořivoj Smaženka

Vítěz ankety diváků        Adam Šurýn

Poděkování ředitele NÚLK:

 • panu Ladislavu Jagošovi z Lipova, za dlouholeté působení v porotě a porotě seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, dále za aktivní podporu zachování verbuňku a lektorskou činnost na Horňácku.
 • panu Jaroslavu Švachovi z Břeclavi, za dlouholeté působení v porotě a porotě seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, dále za vytrvalou lektorskou činnost a aktivní vedení mládeže k verbuňku na Podluží a Hanáckém Slovácku.

Ceny 78. ročníku MFF Strážnice 2023 a 41. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2023

Laureáti Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2023:

Účinkujícím v pořadu (Ne)Mizející světza komplexní prezentaci tradičního lidového oděvu regionu Horňácko

Kristýně Juračákovéza výrazný vokální projev v pořadu Zpěváčci

Martinu Hrbáčoviza regionální stylovost hudebního projevu v pořadu (Ne)Mizející svět

Valašskému souboru písní a tanců Radhošť

– za citlivý a stylový taneční projev v pořadu Rozmarýn aneb Valašský muzygál

Tanečníkům v pořadu Vivat Libuše Hynková

– za výjimečný taneční výkon při rekonstrukcích původních choreografií

 

Cena  MFF  Strážnice  2023

Mgr. Markétě Vašulkové a Mgr. Davidu Pavlíčkovi, autorům pořadu Z pokladnice kulturního dědictví ČR, za tvůrčí autorský přínos k prezentaci specifického zaměření pořadu

 

Ceny České národopisné společnosti 2022

Česká národopisná společnost je vrcholná profesní organizace sdružující vědecké a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů.
Od roku 1997 uděluje každoročně ocenění významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Ceny zahrnují kategorie: 1. publikace; 2. výstava/expozice; 3. projekt/akce/konference. O udělení ceny rozhodují svým hlasováním všichni členové České národopisné společnosti. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“.

V letošním roce byly oceněny následující počiny:

Odborná publikace

Kniha Jiřího Škabrady Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách. K výpovědní schopnosti map stabilního katastru, kterou vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.

Výstava, expozice

Stálá expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, otevřená od 21. 4. 2022.

Vědecká konference, národopisná akce

Konference Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce pořádaná Národním muzeem v přírodě – Muzeem v přírodě Vysočina ve spolupráci s Českou národopisnou společností, jež proběhla ve dnech 1.–3. 11. 2022 v Rožnově pod Radhoštěm.

Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“ obdržely Ministerstvo kultury a Národní ústav lidové kultury za zápis programu Nositel tradice lidových řemesel do Registru osvědčených postupů UNESCO. Nominace a následné zapsání tohoto významného kulturního statku se uskutečnily na 17. plenárním zasedání mezivládního výboru pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví v Maroku, jež proběhlo ve dnech 28. 11. – 3. 12. 2022.

Studentská cena ČNS 2022

Kategorie Bakalářská práce – Miroslava Ferstlová: Folklorní festivity v Lanžhotě se zaměřením na jejich komparaci v 70. letech 20. století a současnosti. Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Kategorie Diplomová práce – cena nebyla udělena.