Menu

Žít v nejistotě

NA KONGRESU ŽÍT V NEJISTOTĚ ODBORNÍCI PROBEROU MIGRACI, KULTURNÍ DĚDICTVÍ I GLOBÁLNÍ KRIZE
Téměř tisíc badatelů a badatelek z oborů etnologie, folkloristiky, antropologie a dalších příbuzných sociálních a humanitních věd z celého světa se bude v Brně od 7. do 10. června věnovat současným tématům. Moravská metropole hostí kongres Mezinárodní etnologické a folkloristické společnosti (SIEF) s názvem „Living Uncertainty“ (Žít v nejistotě).
Migrace, identity, řešení ekonomických i ekologických krizí a každodenní prožívání dalších aktuálních nejistot. Současná doba předkládá stále nové a nové výzvy. Jak nejistoty v životě vnímat, překonávat a co společnosti přinášejí, bude hlavním tématem 16. kongresu Mezinárodní etnologické a folkloristické společnosti, kde delegátky a delegáti proberou i další oblasti výzkumu sociálních aspektů kultury či kulturního dědictví a metody jejich zpřístupnění veřejnosti.
Se zahajovací přednáškou vystoupí světově proslulá britská antropoložka, emeritní profesorka antropologie Univerzity v Cambridgi, Marilyn Strathern. Během kariéry se věnovala výzkumu kultur na Papui-Nové Guineji, dále také formám příbuzenství a moderním reprodukčním technologiím v Evropě, především ve Velké Británii. Je jednou z hlavních postav nejen antropologie, ale také kritické feministické vědy a držitelkou mnoha oborových ocenění. „Marilyn Strathern je opravdu významnou osobností světové antropologie a jsem velmi potěšen, že právě takovou osobnost budeme moci přivítat na kongresu v Brně,“ podotýká Jiří Woitsch, ředitel Etnologického ústavu AV ČR, který kongres spolupořádá.
„Jedná se o největší kongres tohoto druhu dosud realizovaný v České republice. Naše země bude hostit přední vědecké kapacity zaměřující se z různých oborových pozic na studium člověka, jeho kultury, sociálních vztahů a reprezentací,“ doplňuje Daniel Drápala, vedoucí Ústavu evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně.

***
SIEF sdružuje odborníky a odbornice v oborech etnologie a folkloristiky, ale také antropologie, kulturní sociologie, historie, archivnictví a dalších. V současnosti je jeho součástí patnáct pracovních skupin, které se věnují studiu hmotné i nehmotné kultury, jejich zájem sahá od studia rituálů přes migraci po otázky možností výzkumu a uchovávání kulturního dědictví. Organizátory brněnského kongresu jsou Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Národní ústav lidové kultury. Nad kongresem převzali záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa, rektor Masarykovy univerzity prof. Martin Bareš a předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.
Podrobné informace o kongresu: https://www.siefhome.org/congresses/sief2023/