Menu

Muzejní noc na zámku Strážnice

Tradiční akce Zámek Strážnice ve světle svíček (Muzejní noc na zámku Strážnice) proběhla v pátek 12. května 2023. Pro návštěvníky byly připraveny hrané noční prohlídky reflektující významné události, jež se na strážnickém panství odehrály. Během prohlídky byly zajímavými scénami představeny všechny tři významné šlechtické rody vlastnící Strážnici – Kravařové, Žerotínové a Magnisové. Pro veřejnost jinak nepřístupné prostory oživily historické postavy, mezi nimi například Jiřík z Kravař, Matyáš Korvín, Jan Ámos Komenský, loupežník Žilka či hrabata z rodu Magnisů. Poutavý program probíhal také na nádvoří zámku, kde po celý večer vyhrávala dobová středověká hudba Alioquin, střídající se s rytířskými kláními šermířů ze spolku Exulis.

Za spolupráci děkujeme všem účinkujícím:

Spolek divadelních ochotníků https://www.facebook.com/ochotnicinejenxmichu

Soubor lidových písní a tanců Žerotín https://www.facebook.com/slptzerotin

Ženský sboreček Koňadra https://www.facebook.com/Konadra

Cimbálová muzika Friška https://www.facebook.com/cmfriska

Skupina historického tance Porta Temporis https://www.facebook.com/temporis.cz

Historická hudba https://www.facebook.com/Alioquin

Šermíři https://www.facebook.com/www.exulis.cz