Menu

prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. - životní jubileum

Dne 25. 4. 2023 se dožívá 90 let prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc., významný etnolog, muzikolog, sběratel lidových písní, horňácký zpěvák a tanečník. Vedle jeho rozsáhlé a rozmanité vědecké, badatelské a ediční práce reprezentuje jubilanta i práce pedagogická. Je emeritním profesorem Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně, kde své hluboké znalosti a zkušenosti předával i řadě odborných pracovníků Národního ústavu lidové kultury.

V NÚLK působil jako člen redakční rady časopisů Národopisné aktuality a Národopisná revue, podílel se na uskutečnění řady konferencí a publikačních počinů. Svým autorským podílem na festivalových pořadech, ale i svými tanečními projevy a niterním přednesem horňáckých písní přispěl k výraznému obohacení Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.

Do dalších let Vám, pane profesore, přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a duševní pohody.