Menu

Soutěž na novou vizuální identitu skanzenu Strážnice

Národní ústav lidové kultury vyhlašuje otevřenou soutěž, jejímž cílem je vytvoření nového loga skanzenu Strážnice. Nová vizuální identita skanzenu Strážnice nahradí doposud používanou verzi loga skanzenu a klade si za cíl posílit komunikaci s občany, turisty a návštěvníky Strážnice a okolí. Nové logo by mělo v sobě kombinovat originalitu, jednoduchost, výstižnost, srozumitelnost, nezaměnitelnost a zapamatovatelnost.

Autoři mohou své návrhy zasílat  do 29. 5. 2023.

Soutěž je veřejná a dvoukolová. Termín pro podání návrhů je 29. 5. 2023, odborná porota složená ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti grafického designu zasedne 30. 5. 2023.

Dokumenty k soutěži