Menu

Workshop pro vedoucí dospělých folklorních kolektivů

Národní ústav lidové kultury uspořádal workshop pro vedoucí dospělých folklorních kolektivů. Akce, která se uskutečnila 28. ledna 2023 v prostorách zámku ve Strážnici, se zúčastnilo na třicet zájemců z řad členů a vedoucích folklorních souborů. Dopolední blok vedla přední česká choreografka a umělecká vedoucí taneční složky souboru Hradišťan, Ladislava Košíková. Zúčastnění se díky praktické lekci z choreografie měli možnost seznámit se základy práce s dynamikou, rytmem, tempem na příkladu rozpracování tématu masopust. Odpolední blok patřil přednášce o práci s moravskými písňovými sbírkami, lektorovaný Lucií Uhlíkovou z brněnského pracoviště Akademie věd. Pro účastníky workshopu byla připravena také komentovaná prohlídka nově otevřené expozice hudebních nástrojů. Celodenní taneční seminář uzavřela podnětná diskuze všech zúčastněných.