Menu

Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku

Ministr kultury Martin Baxa podepsal zápis masopustních mečových tanců na Uherskobrodsku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nominaci připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Jde o mečové tance, které každoročně tanečníci předvádí během fašankových obchůzek ve třech obcích na moravsko-slovenském pomezí: ve Strání, Komni a Bystřici pod Lopeníkem. Jedná se o starou taneční vrstvu na našem území doloženou od 18. století, která upoutala badatele na národopisném poli jako jsou Leoš Janáček, František Pospíšil a mnohé další. NÚLK tance zdokumentoval v rámci druhé řady mužských tanečních projevů, dokumentaci v posledních letech realizovalo zmíněné Slovácké muzeum. Letos budou mečové tance k vidění v Komni a Bystřici 18. 2., ve Strání 21. 2.