Menu

Splavování dřeva/vorařství zapsané na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva

Na 17. zasedání mezivládního Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, které se koná od 28. listopadu do 3. prosince 2022, bylo dne 1. 12. 2022 rozhodnuto o zápisu Vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci společně předložila Česká republika, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Polsko, které celý projekt koordinovalo. V hodnotícím procesu získala pozitivní doporučení Evaluačního orgánu, který vyzdvihl příkladnou mezinárodní spolupráci v projektu, která dokládá účinnost propojení jednotlivých komunit vorařů z různých zemí při zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Jde o nominaci tradičních znalostí a dovedností spojených s plavením dřeva. Tato praxe zahrnuje nejen samotnou stavbu vorů a splavování dřeva, ale i porozumění vodnímu toku, znalost navigace, řemeslnou zručnost, a samozřejmě i sociální zvyklosti včetně specifického slovníku předávané po staletí z generace na generaci. Nositelem prvku je v České republice spolek Vltavan Čechy – Svaz vltavanských spolků, které na přípravě nominace spolupracovaly s Národním ústavem pro lidovou kulturu a s Ministerstvem kultury, se zástupci krajů a dalších. Jejich vzájemná spolupráce byla základem pro přípravu a vypracování nominačního projektu, na kterém se od roku 2018 podílelo mnoho mezinárodních odborníků a partnerů na všech úrovních.

Fotogalerie