Menu

Program Nositelé tradice lid. řemesel zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování živých tradic

Druhým úspěchem České republiky na letošním zasedání je zápis programu Nositelé tradice lidových řemesel jakožto strategii pro zachování lidových řemesel do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Registr stejně jako Reprezentativní seznam, na kterém již má Česká republika osm položek, je spravován Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Pro ČR jde o první záznam do Registru a vážíme si ho o to vice, že je jím na odborné úrovni strvzen záchovný postup, který může být inspirativní I pro ostatní smluvní státy Úmluvy.

Program inspirující se úspěšným projektem UNESCO “Žijící lidské poklady” vytvořilo v roce 2000 Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury. Jeho hlavním cílem je podpora, ochrana, zachování a předávání tradičních řemesel. Podpora probíhá formou veřejného ocenění s jednorázovým finančním darem a s možností čerpání grantových titulů. Řemeslník a jeho výrobky jsou chráněny exkluzivní ochrannou známkou.

Titul je udělován každoročně u příležitosti zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V současné době patří mezi jeho držitele téměř devadesát lidových řemeslníků z Čech a Moravy.