Menu

Seminář Od tradic do lavic

V sobotu 8. října 2022 se na zámku ve Strážnici uskutečnil seminář pro učitele nazvaný Od tradic do lavic. Věnován byl teoretickým i praktickým ukázkám práce s prvky tradiční lidovou kulturou (píseň a pověst, společenské vztahy, člověk a jeho svět, lidové řemeslo – modrotisk) ve výuce základních i mateřských škol.