Menu

Výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury

Dne 9. 9. 2022 byla v křížové chodbě františkánského kláštera v Chebu zahájena výstava Nositelé tradice lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. Výstavu pořádá Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s městem Cheb. Od roku 2001 obdrželo titul Nositel tradice lidových řemesel téměř devadesát osobností z nejrůznějších oborů lidového řemesla. Na výstavě jsou tedy k vidění práce kovářů, obuvníků, vyšívaček, tkalců, bednářů a dalších. Čestné místo v rámci výstavy patří výrobcům, kteří titul obdrželi v roce 2022, tedy paní Romaně Jablunkové, Pavlu Šrytrovi a Petru Růžičkovi.
V druhé části výstavy je prezentováno třicet prvků aktuálně zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tento seznam byl zřízen Ministerstvem kultury ČR v roce 2008 za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nehmotného kulturního dědictví na území České republiky. V seznamu jsou zahrnuty nejen lidové tance, hudba, zvyky a divadlo, ale rovněž řemeslné technologie, znalosti o přírodě i projevy lidového léčitelství.
Výstava potrvá do 30. 9. 2022.