Menu

Nositelé tradice lidových řemesel 2022

Předání titulu Nositel tradice lidových řemesel se uskutečnilo dne 10. 9. 2022 v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu. Ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělil ministr kultury Martin Baxa výrobcům, kteří se na vysoké úrovni věnují tradičním lidovým řemeslům ohroženým zánikem a svoje znalosti a dovednosti předávají následovníkům. Letošními oceněnými byli Romana Jablunková v oboru galanterní košíkářství, Pavel Šrytr v oboru lidová výšivka v Podještědí a Petr Růžička v oboru tradiční tesařství.
Při této příležitosti byly předány certifikáty o zápisu Ruční výroby skla a Zlaté soboty – praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.