Menu

Dokumentace Dolňáckých slavností písní a tanců v Hluku

Ve dnech 1.–⁠3. července 2022 proběhla fotodokumentace a přímý výzkum XXIV. Dolňáckých slavností písní a tanců ve městě Hluk. V pátek 1. 7. to byly pořady dětských a dospělých folklorních souborů a koncert Hradišťanu, v sobotu 2. 7. výstavy, 46. festival dechových hudeb, pořad souborů Soláň a Lúčnica a koncert skupiny RAK, ve slavnostní neděli 3. 7. pak z důvodů periodické redokumentace prvků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR byla věnována pozornost jízdě králů, slavnostnímu průvodu a programu na městském stadionu. Během víkendu bylo možné zhlédnout putovní výstavu Na krála, matičko, na krála, která bude letos k vidění ještě během jízdy králů v Kunovicích 6.–7. srpna.