Menu

Skončil MFF Strážnice 2022. Vítězové, laureáti a ceny festivalu.

77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 a jubilejní 40. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2022, které se konaly ve dnech 23.–26. 6., navštívilo více jak 30.000 milovníků folkloru. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na přípravě letošního ročníku MFF Strážnice podíleli. Nejsou to jen zaměstnanci pořádajícího Národního ústavu lidové kultury a spolupořadatele Města Strážnice, ale i velké množství externích spolupracovníků, jejichž odbornost avšak i nadšení dávají festivalu jeho charakteristickou podobu, ať už se jedná o pořady, služby nebo zprovoznění areálu. Velké poděkování patří rovněž všem partnerům festivalu.

Skončil 77. ročník, ale již teď se pracuje na přípravě 78. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2023 a 41. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2023. Festival se bude konat ve dnech 22. 6.–25. 6. 2023.

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Prezident festivalu

Pořadatel a partneři

Pořadatelem festivalu je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury, s celostátní působností, specializovaná na péči o soudobé folklorní aktivity.

 • Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Hlavní partner: Město Strážnice
 • Hlavní mediální partner: Česká televize
 • Mediální partneři: Televize Noe, Radio Proglas, Český rozhlas Brno

Počty

Účinkující ČR:    3.445 osob, z toho:

135 souborů a skupin z ČR

44 soutěžících ve verbuňku

18 lidových řemeslníků

13 cimbálových a 5 dechových hudeb v zábavních střediscích v parku

Účinkující ze zahraničí:    387 osob, z toho:

5 zahraničních souborů a 17 dalších souborů, skupin a sólistů ze Slovenska a Německa

Autorské kolektivy:     228 osob

Zahraniční soubory

Ceny 77. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 a 40. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2022

Ocenění Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 bylo uděleno

 • Chrámovému sboru ze Štramberka – za kvalitní interpretační výkon v pořadu Andělové – Boží to poslové
 • Zitě Skořepové-Honzlové – za jedinečný interpretační výkon v pořadu Židovská hudba a zpěv
 • Dětskému folklornímu souboru Malý Radhošť – za přirozený projev v „ogarských hrách“ v pořadu Na mou duši, pes má uši
 • Rodině Stanovských –  za stylový a procítěný taneční projev v pořadu Zatancujme spolu
 • Pošumavské dudácké muzice – za kvalitní interpretační výkon v pořadu Když Bonapart vojny začal

 Cena  MFF  Strážnice  2022

 • Martině Pavlicové a Janě Poláškové, autorkám pořadu Cestami lidového tance – za komplexní zpřístupnění odborného a uměleckého odkazu Zdenky Jelínkové

Cena ředitele MFF Strážnice 2022

 • Milanu Heřmanovi, Robertu Šolcovi, Janu Žůrkovi, Zuzaně Blahunkové, autorům pořadu Haná úrodná neznámá – za objevné, nápadité a nesentimentální přiblížení regionu Haná

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

V předkole 37. ročníku Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se představilo celkem 36 tanečníků. Z dopoledního předkola pak postoupilo 11 soutěžících: Hrbáček Jan, Huňař Jan, Kostiha Petr, Matulík Tomáš, Matušina Patrik, Pelikán Martin, Polách Petr, Říha Jakub, Vařecha Pavel, Vlašic Karel, Vymazal Vít a vítěz Poroty seniorů Libor Macek.
K nim se ve večerním finále připojili přímo postupující vítězové regionálních kol: Adamec Jiří, Quinn Cheney, Salay Marek, Smaženka Bořivoj, Šurýn Adam, Vašulka Martin a Žmola Antonín.
Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna.

Výsledky finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

 1. místo: Martin Vašulka, Kyjov
 2. místo: Karel Vlašic, Hlohovec
 3. místo: Antonín Žmola, Kněžpole
 4. místo: Marek Salay, Břeclav
 5. místo: Martin Pelikán, Bukovany

Cena poroty seniorů:     Liboru Mackovi z Hrubé Vrbky - za návrat ke kořenům slováckého verbuňku.

Poděkování ředitele NÚLK:

 • Josefu Bazalovi za dlouholetou a obětavou práci v odborné porotě Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
 • Rudolfu Tučkovi za dlouholetou a obětavou práci v odborné porotě Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
 • Janu Pavlíkovi za dlouholetou a obětavou práci v odborné porotě a porotě seniorů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

 

Ceny České národopisné společnosti 2021

Česká národopisná společnost je vrcholná profesní organizace sdružující vědecké a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. Od roku 1997 uděluje každoročně ocenění významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Ceny zahrnují kategorie: 1. publikace; 2. výstava/expozice; 3. projekt/akce/konference. O udělení ceny rozhodují svým hlasováním všichni členové České národopisné společnosti. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“.

Oceněny byly následující počiny:

Odborná publikace

 • Beránková, Helena – Dvořáková, Hana (eds.): Lidová kultura na Moravě v zrcadle času. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021.

Výstava, expozice

 • Masky, kostýmy, maškary. Maskované obchůzky a průvody v tradici jihovýchodní Moravy na fotografiích, uměleckých dílech i hmotných dokladech (Muzeum luhačovického Zálesí,
  7. 10. 2021 – 18. 9. 2022)

Vědecká konference, národopisná akce

 • Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury (Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, Národní ústav lidové kultury a Česká národopisná společnost, NÚLK Strážnice, 15. 9. 2021 – 16. 9. 2021)

Čestná cena 5 červených růží

 • za úspěšné ukončení rekonstrukce statku U Matoušů čp. 1 v Bolevci

Studentská cena ČNS 2022

 • Bakalářské práce: neudělena
 • Diplomové práce: Vrlová, Lucie: Tvorba katalogu fotografického fondu Antonína Václavíka. Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK, vedoucí PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

Důležité odkazy – web a FB

Na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete:

Facebooková stránka @Festival Strážnice