Menu

Workshop "Použití hlíny ve venkovském stavitelství"

Dne 15. 6. 2022 pořádal Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Ústavem architektury/Ateliérem obnovy památek Fakulty stavební VUT v Brně workshop s názvem Použití hlíny ve venkovském stavitelství. Součástí byla odborná exkurze v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy a přednáška na téma Historie tradiční hliněné architektury. V praktické části si účastníci vyzkoušeli přípravu homogenizované hliněné masy na různé typy konstrukcí, dále prováděli ruční výrobu nepálených cihel (vepřovic) a u historického objektu aplikaci tzv. hliněné mazaniny do spár srubu a na strop z půdní strany.