Menu

Dokumentace čebínských grálek

Obchůzka královniček (místním nářečím „grálek“) v Čebíně se konala poprvé za dobu, kam paměť či dosavadní stav poznání sahá, je ovšem doložena v okolních čtyřech lokalitách (Sentice, Drásov, Malhostovice, Kuřim). Dívky prochází obcí po trase vymezené třemi kříži stojícími při okrajích obce a šesti zastávkami u domů rodin účastnic. Napřed jdou s praporem (velký šátek s věnečkem přivázaný cípy ke dvěma tyčím, na vršku s březovými větvemi) nejstarší královna („grálka“) a král („grál“), který určuje zpěv králenských písní, za nimi v zástupu po dvojicích další dívky, postupně i ženy. U jednotlivých domů předávají požehnané ratolesti a vybírají odměnu, kterou na samý závěr konzumují na posezení s místní muzikou. U křížů byla zpívána píseň Svatý duše, pros za nás a položeny svěcené věnce, před domy dívky tancují za zpěvu vybraných písní malhostovických „grálek“. Po skončení obchůzky zatančily celou suitu „grálek“ z Malhostovic, proběhlo snímání korun krále a královny a jejich tanec se dvěma mládenci z čebínské chasy.