Menu

POZVÁNKA na Seminář pro předkladatele nominací do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro předkladatele nominací do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, který se uskuteční 26. dubna 2022 od 10:00 hodin v přednáškovém sálu Technického muzea v Brně (4. patro). Seminář bude přenášen také online.

Z důvodu organizačního zajištění prosíme o potvrzení účasti do 20. dubna 2022 prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/54kJPLmfU7JMvGac6

Program semináře:

  1. Zahájení (PhDr. Martin Šimša, Ph.D.)
  2. Představení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR (Mgr. Jarmila Teturová)
  3. Představení Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (PhDr. Zuzana Malcová, Mgr. Věra Skopová)
  4. Zkušenosti z příprav nominančních návrhů na krajský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury, Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a s uplatněním záchovných opatření (PhDr. Ilona Vojancová)
  5. Metodický pokyn pro vedení Seznamu (Mgr. Magdalena Maňáková)
  6. Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu do Seznamu (Mgr. Jan Blažek)
  7. Diskuze
  8. Ukončení

Zvací dopis: