Menu

Mladí designéři se spojili s mistry tradičních řemesel. Společná díla představují na Staroměstské radnici v Praze.

Od března jsou na Staroměstské radnici v Praze k vidění řemeslné výrobky, které vytvořili mistři tradičních řemesel ve spolupráci s mladými designéry, studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vernisáž této akce zároveň symbolicky zahájila projekt Bohemian Perfection*, jehož partnerem je Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Cílem projektu je oživení tradiční řemeslné výroby prostřednictvím moderního designu a napojením na producenty módy a interiérových doplňků.

Milovníci řemesel i současného designu jsou v expozici vítání až do 29. dubna, kdy prezentace končí. A na co všechno se mohou těšit?

Mezi pracemi Ateliéru Jaroš/Bednář vynikla práce s proutím. Studentka Tereza Horičková ve spolupráci s košíkářem z Mělnicka, Petrem Králem, oceněného titulem Nositel tradice lidového řemesla, vytvořila multifunkční kolébku z vrbového proutí, která vyhovuje estetice dneška. Kolébka s názvem Rhea, letos vyhrála cenu Olověný Dušan udělovanou každoročně studentům architektury a designu za výjimečné práce. Studenti si osvojili základy řemesla, a tak vznikly i další projekty, například povedené lampy.

Na cenu byl nominovaný také Petr Brancuský, který se inspiroval tradičním postupem při výrobě jasanových lyží vyráběných truhláři z Orlických hor po značkou Jasanky. Petr původní technologii využil v návrhu celodřevěného surfu s názvem Yukiita. Plně funkčnímu prototyp byl v březnu úspěšně otestován při expedici ve Slovinsku a bude dále vyvíjen.

Studenti spolupracovali nejen s řemeslnými dílnami, ale také manufakturami, které dodržují původní řemeslné postupy. Modrotisk Danzinger z Olešnice, PVO Zákupy nebo Rautis v Poniklé, ti všichni se do projektu spolupráce zapojili a dali vzniknout výrobkům propojujícím tradiční řemeslo a současný design.

 

 

*Bohemian Perfection je platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turismu. Vznikla za podpory Norských fondů, Národního ústavu lidové kultury a Institutu pro digitální ekonomiku.