Menu

Zemřel Nositel tradice lidových řemesel František Zuska

29. 3. 2022 zemřel Nositel tradice lidových řemesel, vynikající řemeslník a skvělý člověk, pan František Zuska. 

Narodil se v roce 1932 v Kobylí, většinu svého života však prožil ve Zlíně, kde byl po dlouhá léta zaměstnán jako stavební technik. Jeho velkým koníčkem bylo vytváření dekorativních předmětů ze slámy, vánočních ozdob, figurek a betlémů, ale také rekonstrukce tradičních zvykoslovných artefaktů (muší ráj, dožínkový vrkoč a jeho součásti, kraslice intarzované slámou). Jeho tvorba dosáhla vynikající technické i umělecké úrovně. Zpracovával výhradně tradiční přírodní materiál, tj. slaměná stébla, která si částečně sám pěstoval a ručně sklízel.

Přínosem tvorby pana Zusky bylo nejen udržování a rozvíjení tradičních technologií, velmi cenné byly také jeho aktivity směrem k veřejnosti. Často se podílel na kurzech pro děti a osoby s handicapem, jichž za svou kariéru realizoval na desítky a vychoval si tak řadu následovníků. Tvorba F. Zusky byla prezentována na mnoha samostatných výstavách, jeho umění jsme však mohli obdivovat i v rámci výstav věnovaných výrobcům oceněným titulem Nositel tradice lidových řemesel nebo na programech pořádaných Muzeem vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici.

Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.