Menu

Dotace OPŽP

Národní ústav lidové kultury obdržel dotaci z OPŽP na realizaci akce „Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015188“. Jedná o památkově chráněný objekt bývalého panského pivovaru.