Menu

Úspěch nové publikace

Ve čtvrtek 24. února byla v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně představena nová publikace "Lidový oděv na Kyjovsku" autorek Petry Hrbáčové a Markéty Vašulkové. Akce se setkala s velkým ohlasem a naplněný sál si vyslechl nejen zajímavosti vzniku publikace, ale také mohl zhlédnout ukázky z DVD, které je jeho součástí. Program doplnilo vystoupení souboru Rezedky. Na závěr bylo připraveno drobné pohoštění a autorky zájemcům podepisovaly zakoupené knížky.