Menu

Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek

publikace Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromekEnglish title: Handmade production of Christmas tree decorations from blown glass beads

Publikace je věnována nehmotnému kulturnímu prvku Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek, k jehož zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva došlo v roce 2020.
Předkládaná nominační kniha obsahuje studii o tradici výroby skleněných vánočních ozdob v obci Poniklá, kterou zpracovaly Barbora Kulhavá a Vladimíra Jakouběová.
Vydání nominační dokumentace tiskem je jedním z dohodnutých záchovných opatření k tomuto prvku. Kniha je vydávána v česko-anglické jazykové mutaci za účelem propagace fenoménu ozdob z foukaných skleněných perlí na národní i mezinárodní úrovni. Přílohou publikace je audiovizuální nosič DVD s dokumentačním filmem, který vznikl jako doprovodný prezentační materiál nominačního textu.

OBSAH:

  • Úvod
  • Poniklá a její perličky
  • Nominační formulář ICH-02
  • Resumé
  • Fotografie / Photos
  • Introduction
  • Poniklá and its Glass Beads
  • Nomination Form ICH-02
  • Summary

Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

ISBN: 978-80-88107-46-0
Rok vydání: 2022