Menu

Jednání poradních sborů

Dne 9. 11. 2021 se konalo v prostorách NÚLK jednání Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku. Členové byli informováni o průběhu zpracování periodické zprávy o implementaci Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva. Dále byly projednány body týkající se Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a regionálních kol. Členové sdělili aktuální informace o verbuňku v jednotlivých subregionech a seznámili se s výzkumnými aktivitami spojenými s verbuňkem, které zajišťuje NÚLK.

Jednání Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě proběhlo dne 10. 11. 2021. Členové rovněž obdrželi informace o přípravách periodické zprávy a o dokumentačních činnostech NÚLK. Poté byly diskutovány problémy spojené s realizací letošní jízdy králů v jednotlivých obcích a s plánováním dalšího ročníku jízdy králů.