Menu

Světový kongres CIOFF v Budapešti

Ve dnech 5.–13. 11. 2021 proběhl Světový kongres CIOFF v Budapešti v Maďarsku. Zástupci národních delegací měli možnost osobně se setkat po dvou letech. Kromě tradičního programu, který informuje o situaci ve folklorním hnutí v celém světě, si také připomněli významné 50. výročí založení této organizace. Součástí programu byla kulturní konference, valné shromáždění a také jednání specializovaných komisí. V rámci jednání byl na dalších deset let prodloužen status festivalů CIOFF MFF Brno, MFF Strážnice a MDF Strakonice. Českou národní sekci zastupovala Mgr. Markéta Vašulková z Národního ústavu lidové kultury, která je členkou celostvětového Dětského folklorního hnutí CIOFF.